Hur man skapar en kurswebb

Vilka är fördelarna?

  • När man loggar in på KTH:s webb får man upp en meny i ovankanten av webbläsarfönstret. En av rubrikerna är ”Kurser”. Under denna rubrik hittar studenterna alla kurser de är registrerade för, dvs studenterna hittar lättare till sin kurs.
  • Du kan välja vilka som kan se det du publicerar; hela världen, bara inloggade eller bara kursregistrerade. Genom att välja ’hela världen’ kan studenter se mer vad kursen handlar om än vad en kursbeskrivning ger.
  • KTH:s kurswebbsidor är nyligen framtagna och något som KTH satsar på. Verktyget kommer alltså att finnas kvar under en längre tidsperiod. Det går rykten om att andra verktyg såsom t ex Bilda ska fasas ut.

Se till att du är registrerad i KOPPS som lärare för kursen.

Om du är registrerad i KOPPS som lärare för kursen ska din kurs finnas i toppmenyn under kurser när du är inloggad på KTH:s sidor.

Är du inte registrerad som lärare för kursen, kontakta Maria Orgmetz ( orgmets@kth.se, tel 9051).

Din kurswebb

Adressen till din kurswebb är https://www.kth.se/social/course/DIN_KURSKOD

Om ingen har redigerat första sidan tidigare får du upp en introduktionssida som bl a länkar till den här hjälpsidan:

www.kth.se/student/kurs/hitta-information-och-kommunicera-pa-kurser-1.317670

Hela upplägget är väldigt intuitivt. Följ de länkar som finns på ovanstående sida, framför allt

www.kth.se/social/group/virtuellt-campus/page/diskutera-fraga-och-bidra-med-/

och länkar under den.

Allt beskrivs i god detalj, hur du skapar en sida, hur du skapar tabeller, hur du infogar eller bifogar dokument, bilder, filmer, etc.

Lägg märke till att när du skapat ett nytt dokument och ska välja var du ska spara det finns det olika alternativ. Oftast är det bäst att spara det under ”Allmänt” (kommer att synas i kommande kursomgångar) eller under en kursomgång (t ex HT2014)

OBS!

Även om du vill använda t ex Canvas så underlättar du för studenterna om du på kurswebbens första sida anger att ”Allt kursmaterial för denna kurs finns på Canvas”

Till sidans topp