Arvode och utlägg för utländska opponenter/ föreläsare

När beslut om disputation föreligger meddelas personaladministratören
snarast om följande uppgifter: respondent, datum för disputation och uppgifter om
opponent (se nedan).

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt) tillämpas för utländska opponenter/föreläsare.I ansökan till skattemyndigheten ska följande uppgifter finnas med (skickas till opponenten):

- Familiy name
- First name
- Earlier family name
- Date of birth (year, month, day)
- Tax Identification Number (TIN-number)
- Stay in Sweden (from and until)
- Earlier visit to Sweden during the last 12 months
- Citizenship
- Home address
- Name of bank and the bank´s address
- SWIFT/BIC code
- IBAN-code (starts with a country code)
- Bank code (Fedwire, ABA or routing number)
- Bank account number
- Copy of passport or other id (please send by fax or a scanned version
by e-mail)
- E-mail-address

Det är viktigt att alla uppgifter kommer med

Reseverifikationer i original lämnas till personaladministratören tillsammans
med en sammanställning över kostnaderna och gärna med en växlingsnota.

Blankett att skicka till opponenter (doc 31 kB)

Arvode och utlägg för svenska opponenter/föreläsare

Följande uppgifter behövs för utbetalning av arvode och reseersättning:

Namn:
Adress:
Personnummer

Reseverifikationer i original lämnas till personaladministratören tillsammans
med en sammanställning över kostnaderna.

Nordeas blankett ”Anmälan/ändring av löntagaruppgifter” fylls i om ersättningen önskas insatt på eget konto. Överföringen tar ca 10 dagar.

Överföringsuppdrag (pdf 22 kB)

Till sidans topp