Checklista antagning till forskarutbildning

För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att den sökande är behörig enligt den allmänna studieplanen i ämnet, att en forskare vid skolan har accepterat att vara handledare och att det finns ordnad finansiering för hela studietiden.
Antagning till utbildning på forskarnivå sker alltid via Kansliet på Skolan för kemivetenskap.

Följande handlingar ska lämnas in av nordiska studenter:

  • -Ifylld blankett ”Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen” eller ”Ansökan om antagning till forskarutbildning för licentiatexamen” Länk till blanketterna
  • Examensbevis
  • Individuell studieplan ( Läs mer)
  • Finansieringsplan, blankett (xls 26 kB)

För utomnordiska studenter:

För utomnordiska studenter görs även behörighetsprövning.

Till ”Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen”, ska även bifogas:

  • vidimerad kopia på examensbevis
  • kursförteckning
  • rekommendationsbrev från handledare
  • individuell studieplan
  • Finansieringsplan, blankett (xls 26 kB)

Lämnas till Johanna Hagerman, forskarutbildningsadministratör. Johanna handlägger ärendet där forskarutbildningsansvarig (FA) godkänner handledarna och skolchefen fattar beslut om antagning.

Till sidans topp