Powerpointpresentation för CHE

Här är powerpointpresentationer om CHE-skolan.

Presentationen om Skolan för Kemivetenskap utgör en ‘slide deck’, med möjligheter att välja ut, sortera och komplettera med egna bilder beroende på syftet med presentationen. Filen kommer regelbundet uppdateras för att innehålla aktuell information.

Har du förslag på kompletteringar, kontakta kommunikationsansvarig!

Behövs en fil med högre upplösning, ta kontakt även där med kommunikationsansvarig,

KTH Skolan för Kemivetenskap april 2017 (pptx 8,3 MB)

KTH School of Chemistry Science and Engineering april 2017 (pptx 8,8 MB)

Presentationen kompletterar KTHs allmänna presentationer  

Till sidans topp