Programlicenser

Ansvarsområde Kontaktperson
Kemi Björn Dahlgren (övergripande) 
 Organisk kemi Erik Gabrielsson
 Tillämpad fysikalisk kemi Björn Dahlgren
 Yt- och Korrosionsvetenskap Chao Liu
Kemiteknik Raimund von der Emden 
Fiber- och polymerteknologi Karin Backström 

Program KTH har licens för

KTH:s programbibliotek

Här kan du läsa om vilken programvara KTH har licens för och vad som gäller för varje enskild programvara.

UU progserver

Programvarulicenser via Uppsala Universitet

Se vilka programvaror som vi har tillgång till på UU programserver. Kontakta din distributör för beställning eller mer information.

Till sidans topp