E-postlistor på CHE

En av de viktigaste kommunikationsmedlen på Skolan för kemivetenskap är att sprida information via e-post. På de flesta av skolans institutioner finns e-postlistor för avdelningarna. Man kan nå alla på en avdelning via en e-postlista.
Institutionslistorna består av de avdelningslistor som finns på institutionen. Nedan finns strukturen för CHE-skolans e-postlistor.

E-mailorganisation alla@che.kth.se admin@che.kth.se adm-eko@che.kth.se adm-utbkansli@che.kth.se hr@che.kth.se kemi@che.kth.se ok-kemi@che.kth.se surfcorr@che.kth.se tfk-kemi@che.kth.se alla_avd@ket.kth.se ep@ket.kth.se kat@ket.kth.se kt@ket.kth.se tek@ket.kth.se ts@ket.kth.se ra@ket.kth.se fpt@che.kth.se wwsc@che.kth.se ip@che.kth.se hi@che.kth.se tb@che.kth.se

Övriga sändningslistor

Utöver ovanstående listor finns ytterligare ett antal sändningslistor, de viktigaste är:

Funktion Adress
Avdelningschefer på skolan avdchefer@che.kth.se
Handledare supervisors@che.kth.se
Lärare på skolan larare@che.kth.se
Lärare i basfinansieringssystemet baslarare@che.kth.se
Doktorander postgraduates@che.kth.se

Många andra listor finns. Din chef bör veta vilka listor du ska stå med på.

Funktionsadresser

Det finns ett antal funktionsadresser där man når personen/personerna som är ansvarig för en speciell funktion på skolan. De viktigaste är:

De som administrerar de olika e-postlistorna är:

Utskickslista Ansvarig e-postadress
Fiber och Polymerteknologi Raimund von der Emden
Kjell Agnekil
Karin Backström
raimund@kth.se
agnekil@kth.se
karbac@kth.se
Ingenjörspedagogik Mats Jansson matsja@kth.se
Kemi Mats Jansson matsja@kth.se
Kemiteknik Raimund von der Emden raimund@kth.se
Doktorander Raimund von der Emden raimund@kth.se
Basfinansierade lärare Mats Jansson matsja@kth.se
Till sidans topp