Utlägg

Så här hanterar vi utlägg på CHE-skolan:

Först och främst behöver du fråga dig själv om det här är ett utlägg i samband med en resa. Utlägg i samband med resor tas upp i reseräkningen och redovisas i KTH-Res.

  • Fyll i blanketten ”Redovisning av utlägg”, som du hittar i KTH:s blankettarkiv.
  • Ange organisationsenhet.
  • Ange det projekt där kostnaden ska tas.
  • Bifoga originalkvitton. Fäst kvittot eller kvittona på ett papper. Om du har flera kvitton bör du numrera dem.
  • Vid representation behöver du också bifoga deltagarförteckning och ange syftet.
  • Den person som ska ha ersättningen skriver på blanketten där det står ”Sakattest”.
  • Din närmaste chef skriver på blanketten där det står ”Ekonomisk attest”
  • Lämna blankett samt kvitton till (Teknikringen 30).
Till sidans topp