Sakattestera fakturor

Vad gäller för sakattestanter och hur får jag rätt att attestera fakturor på Skolan för kemivetenskap?

Logga in på Agresso

Ange användarnamn: UG\KTH-ID

---------------------------------------------------------------------------------------

Enligt önskemål från Fakturaservice ber vi att du skickar fakturor som du får via post eller mejl till Iram Bahader som sedan skickar vidare dessa till Fakturaservice för scanning.

---------------------------------------------------------------------------------------

När man sakattesterar en faktura, intygar man att den vara man beställt har kommit och att den går att använda. Därför är det naturligt att den som är inköpare/beställare attesterar fakturan. Om du behöver rätt att sakattestera fakturor, gör du så här:

  • Prata med din närmaste chef.
  • När chefen har godkänt dig, kontakta Iram Bahader.

Viktigt att tänka på:

  • När man sakattesterar en faktura intygar man att varan har kommit och att den inte har några brister.
  • Ange det projektnummer som kostnaden för det beställda ska belasta.
  • Ange syfte för inköpet. Det kan vara aktuellt med exempelvis namn, deltagarlistor, datum osv för olika typer av inköp. Kontakta Iram Bahader om du har frågor kring vad som behöver anges eller bifogas.
  • Vid hel- och halvårsbokslut är det viktigt att attestera alla fakturor i systemet i god tid och gärna ange till vilken period kostnaden hör.
  • Det finns möjlighet att aktivera ersättare i fakturahanteringssystemet EFH/Agresso under semestrar och frånvaro. Läs här hur du gör.
  • Om något är fel med fakturan, kontaktar du leverantören.
  • Om du har frågor om fakturahanteringssystemet EFH/Agresso, kontaktar du Iram Bahader.

Det går även bra att höra av sig till Annika Dilner vid frågor om leverantörsfakturor.

Till sidans topp