Förmånsbeskattning på KTH

KTH som arbetsgivare är skyldig att förmånsbeskatta de anställda som anses ha fått del av förmån såsom personliga medlemsavgifter och fria måltider.

Förmånsbeskattning av medlemsavgifter

När KTH betalar för ett medlemskap för en enskild person i någon förening eller motsvarande, förmånsbeskattas detta enligt Skatteverkets regler. I praktiken innebär det att om en faktura som avser ett medlemskap är ställd till en viss person, kommer KTH att förmånsbeskatta den anställde för detta.

Förmånsbeskattning/kostförmån för måltider

Grundregeln enligt Skatteverket är att fria måltider som inte är representation, alltid ska förmånsbeskattas. Anledningen till detta är att måltider betraktas som en privat levnadsomkostnad som den anställde själv ska betala.

Förmånsbeskattning sker enligt Skatteverkets regler, aktuella belopp för år 2017 är 90 kr per lunch/middag och 45 kr per frukost. Detta innebär att beloppet läggs på den anställdes beskattningsbara inkomst och att den anställde betalar skatt på det beloppet.

I dessa fall blir det kostförmån för måltid:

 • Interna möten, utom de som listas under nästa rubrik
 • Externa kurser eller konferenser (utanför KTH med extern arrangör) där måltid ingår i anmälningsavgiften

I dessa fall blir det inte kostförmån för måltid:

 • Extern representation, vid externa besök där det finns ett externt syfte att underhålla KTH:s relationer med omvärlden
 • Vissa interna sammankomster som räknas som representation, såsom:
  • Skolans informationsmöten om viktiga förändringar (envägskommunikation, t ex Skolkollegiet – men ej avdelningsmöten, APT, lärarlunch etc – för dessa blir det kostförmån)
  • KTH-interna konferenser, planeringsmöten och kurser med schemalagt arbete minst 6 timmar per dag enligt program/agenda som bifogas fakturan
  • Mottagning vid disputation och lic
  • Mottagning för studenter
  • Personalfester, julluncher, uppvaktningar
  • Förutsättningen är dock att:
   • måltidsarrangemangen är gemensamma och
   • sammankomsten pågår högst en vecka och
   • sammankomster hålls med längre mellanrum än en månad

Underlag som ska bifogas redovisningen:

Blankett vid deltagande i extern kurs eller extern konferens

Kostförmånsblankett som fylls i av person som deltagit i extern kurs eller konferens som KTH har betalat för och där kost ingår/ej ingår: Blankett kostförmån  Om fria måltider istället redovisas via reseräkning ska detta TYDLIGT anges på underlaget till utlägg eller faktura.

Blankett vid extern eller intern sammankomst

Representation/kostförmånsblankett som används då KTH betalar mat för en grupp av deltagare: Blankett extern/intern representation  Fyll i information om syfte, intern eller extern representation, deltagare samt vilken organisation/företag/skola som var och en kommer ifrån. Personnummer behöver inte anges i detta steg. Om det ska förmånsbeskattas meddelas sakattestanten om detta och då kan personnummer behövas för att identifiera KTH-deltagare.

Enklare förtäring eller fika

En lättare gemensam förtäring (t ex kaffe, te, frukt, kaffebröd, enklare smörgås av typen en halv franska) i anslutning till ett möte förmånsbeskattas inte, men deltagarförteckning ska bifogas.

Eventuella frågor

På KTH:s centrala intranät finns mer information om hur förmånsbeskattning behandlas: KTH Intranät/Representation

Vid frågor om t ex vilka situationer som förmånsbeskattas eller annat angående förmånsbeskattning, tveka inte att kontakta Annika Dilner. Beroende på vilka frågor som kommer kan informationen på denna sida utökas/ändras.

Till sidans topp