Checklista för tjänsteresor

Från reseorder till reseräkning och utbetalning, här är en enkel beskrivning av hela processen för hur vi gör med resor på Skolan för Kemivetenskap

Reseorder

En reseorder fyller man i så god tid som möjligt innan sin resa.

Stipendiater fyller i en särskild blankett och lämnar till ekonomigruppen. Reseorder ej anställd - stipendiat.doc (doc 71 kB)

Om man vill ha reseförskott ska man skriva ut reseordern, be den närmaste chefen signera och sedan lämna till ekonomigruppen.

Boka resa

Resor bokas hos Egencia.

Se till att få resan på faktura.

Lämna din sakattestants referens – om du saknar referens, kontakta ekonomigruppen.

Under resan

Var noga med att spara:

  • Kvitton för utgifter du vill få ersättning för
  • Boardingpass
  • Konferensprogram (om du besöker en konferens)

Vem granskar reseräkningen?

Reseräkning

Inom tre månader efter du kommit hem från resan ska du fylla i en reseräkning. Reseräkningen skrivs ut, signeras av resenären och lämnas tillsammans med kvittona till ekonomigruppen.

Viktigt att tänka på:

  • Fäst kvittona på A4-papper och sortera i datumordning. Numrera varje kvitto.
  • Det är bara resenären som behöver skriva under reseräkningen.
  • Alla utgifter som har med resan att göra ska tas upp i reseräkningen.

Utbetalning

När resenären har fyllt i reseräkningen, går den i turordning till:

  1. Granskning hos ekonomigruppen
  2. Närmaste chefen för attest
  3. KTH:s löneavdelning för utbetalning (utbetalning sker 2 gånger per månad)
Till sidans topp