Arvoden och ersättning

Viktigt att tänka på när det gäller arvoden till exempelvis opponenter eller föredragshållare som inte är bosatta i Sverige:

Arvoden och ersättning till personer som inte är bosatta i Sverige är en tidskrävande process. Därför är det viktigt att du kontaktar HR i så god tid som möjligt i förväg.

HR behöver då få veta:

  • Namn och mailadress till personen som ska få arvodet.
  • I vilket ändamål personen bjudits in.

Fyll därför i den här blanketten (doc 99 kB)  och lämna in till HR på teknikringen 30, plan 6.

Till sidans topp