Arbetstid och frånvaro

På KTH används ett system kallat egenrapporteringssystemet för all inrapporterad sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet, VAB eller tjänstledighet. Egenrapporteringssystemet är till för att alla anställdas löner ska bli korrigerade korrekt via löner centralt.

Egenrapporteringssystemets funktioner

I egenrapporteringssystemet kan du se uttagna och kvarvarande semesterdagar, din lönespecifikation, ange hemadress samt vem som är din närmaste anhörig. Logga in och öppna fliken "Mina Sidor" för att hitta dessa. Du ansvarar själv för att uppdatera denna information vid eventuella förändringar.

När du har rapporterat din frånvaro går ärendet först till HR som granskar ärendet innan det går till din närmaste chef för godkännande.

Länkar

Årets Löneutbetalningar

Manualer och information om KTH:s HR-system/egenrapportering

KTHs sidor om semester, vid sjukdom, föräldraledighet samt tjänstledighet

Regler kring tjänstledighet (PDF)

Regler kring förtorendearbetstid och arbetstid för övrig personal

Till sidans topp