Vi på ekonomienheten

Det ekonomiska stödet på CHE-skolan är centraliserat.

Ekonomigruppen arbetar

  • skolnivå med planering och utveckling för verksamheten med budget, bemanning och uppföljning på övergripande nivå, med stark koppling till utvecklingsplan och andra styrdokument.
  • institutionsnivå arbetar man med redovisning, budget, bemanning, uppföljning och stöd till prefekter och avdelningschefer.
  • projektnivå arbetar man med löpande ekonomiadministration och stöd till projektledare, som löpande redovisning, kalkyl, budget, bemanning, rapportering och uppföljning.

Ekonomipersonal

Huvuddelen av ekonomienheten har kontor på Teknikringen 50. Du når hela ekonomigruppen med adressen ekonomi@che.kth.se

Till sidans topp