Miljölagar och andra krav

KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet. För att vara miljöcertifierade krävs att man har identifierat dessa olika krav, att man efterlever kraven och att man bevakar och följer upp förändringar som sker.

Förteckning över vilka lagar och andra krav som skolan omfattas av hittar du i den digitala laglistan, alla anställda kan logga in och läsa i listan.
Laglistan administreras av skolans miljöombud.

Logga in CHE anställd

Logga in som administratör

Till sidans topp