Miljöarbete på Skolan för kemivetenskap

På Kemiskolan (CHE) har skolchefen det övergripande ansvaret för att skolan har en organisation som säkerställer ett systematiskt miljöarbete. De lokala miljöombuden är ansvariga för att driva miljöarbetet enligt fastställd funktionsbeskrivning. Samtliga medarbetare har ett ansvar att arbeta enligt de rutiner som finns i miljöledningssystemet som man är berörd av. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och veta var man hittar information om miljöledningssystemet.

Miljöarbetet på varje skola/UF drivs av lokala miljöombud. Miljöombud arbetar med frågor som är kopplade till verksamhetens miljöpåverkan. Här beskriver en av CHE-skolans miljöombud CAtharina Silfverbrand Lindh hur de arbetar.

Hej Catharina! Vad innebär din roll som miljöombud?

Min roll som miljöombud på Skolan för Kemivetenskap innebär att jag arbetar med miljöledningssystemet på skolan med syfte på miljöcertifieringen. Jag arbetar mycket med att få ordning på våra rutiner och vårt säkerhetsarbete samt går igenom de lagar och krav som vi omfattas av för att säkerställa att vi uppfyller dem. Vi har ett miljöråd på skolan med representanter från de olika institutionerna, administrationen samt en doktorandrepresentant. Det är ett bra stöd för miljöarbetet. Jag har också informerat om vårt miljöarbete för hela skolans personal på flera skolkollegier. Jag träffar också regelbundet miljöombudsgruppen på KTH.

Miljöombud

Miljöombudets uppgift är att tillsammans med skolledningen systematiskt stödja, samordna, medverka och driva skolans miljö- och miljöledningsarbete. Som miljöombud ska man även informera och engagera sina medarbetare i miljöarbetet.

Vilket miljöarbete bedrivs på din skola?

De miljömål vi har valt att fokusera på  är undervisning och kemikaliehantering. Mycket av forskningen på Skolan för Kemivetenskap handlar om bl. a. förnybar energi, nya material och grön Kemi. Det känns naturligt för oss att även öka inslaget av hållbar utveckling i undervisningen. Där är vårt nystartade civilingenjörsprogram Teknisk kemi och vårt högskoleingenjörsprogram bra exempel.

Skolan för Kemivetenskap använder naturligt nog mycket kemikalier. När det gäller förbättrade rutiner för kemikaliehanteringen har vi fokuserat på riskanalyser, säkerhetsrutiner och ökad användning av KLARA kemikaliehanteringssystem.

Varför tycker du det är viktigt att KTH satsar på miljö?

Det är så klart viktigt att alla satsar på miljön. Det är en förutsättning för våra kommande generationer. Att just KTH satsar på miljön är viktigt för vara en bra förebild och för att vi har möjlighet att påverka just kommande generation då vi har många studenter här.

Vilka miljösatsningar skulle du vilja se på KTH/ din skola?

För vår skola är det viktigaste nog att få en säkrare arbetsmiljö på våra lab. Användningen av farliga kemikalier påverkar också i förlängningen den yttre miljön. Sedan är ju en viktig miljösatsning för KTH att just ta fram och visa upp goda exempel inom både forskning, där det finns mycket spännande projekt, och inom undervisningen.

Om Catharina

csl@kth.se

Min huvudsakliga arbetsuppgift är undervisning. Jag undervisar i analytisk kemi och kemisk mätteknik för blivande högskoleingenjörer och civilingenjörer på kemiskolan. Jag trivs med att jobba med studenterna och deltar både på lab och datorövningar förutom föreläsningar. Jag är också med i projekt på andra kurser bl.a. Hållbar utveckling med kemiingenjören.
Utöver miljöombud är jag också skolans huvudskyddsombud och arbetar med arbetsmiljöfrågor. Jag sitter med i SSG och även centrala samverkansgruppen tema arbetsmiljö. Jag är också ledamot i KTH-Sustainability rådet.

Miljöråd på CHE-Skolan

Daniel Tavast Fiber- och polymerteknologi
Ulla Jacobsson Kemi
Ingemar Jerling Ingenjörspedagogiska avdelningen
Carina Lagergren Kemiteknik
Maria Hjertén Administrationen
Love Pallon Doktorandrepresentant
Till sidans topp