KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem

KTH har efter upphandling investerat i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet, KLARA. Implementering av systemet har startat med målsättning att merparten av KTH:s kemikalieinnehav skall vara inventerade (vilken produkt, mängd och förvaringsplats) och inlagda i systemet till januari 2006.

På varje skola där kemikalier hanteras finns en utsedd administratör för systemet.

Arkitektur och samhällsbyggnad: Maritha Hörsing
Bioteknologi: Holger Berling
Datavetenskap och kommunikation: har inga kemikalier
Industriell teknik och management: Valter Ström
Informations- och kommunikationsteknik: Nils Nordell
Kemivetenskap: Daniel Tavast
Teknik och hälsa: Richard Eriksson
Teknikvetenskap: Anders Liljeborg
Elektro- och systemteknik: Håkan Färm
Övergripande samt universitetsförvaltningen och ECE: Leif Svanblom

Varje skola bestämmer själv om antalet inventerare. Inloggning krävs för att kunna lägga in produkter i databasen. Skoladministratören beslutar om antalet inventerare och delar ut behörigheter.

Kopplat till kemikaliehanteringssystemet finns en databas som ägs av en användarförening. Medlemmar i användarföreningen är ett antal Universitet och Landsting. I databasen finns i dag ca 34 000 produkter inlagda. Samtliga av de märkningspliktiga har ett säkerhetsdatablad kopplat till sig. I systemet finns även en mall som stöd för riskanalyser.

Alla anställda och studenter har möjlighet och söka i produktregistret via webben utan inloggning. Det som krävs är att man går in via en KTH domän. För att se en skolas eller avdelnings kemikalieinnehav krävs inloggning med lösenord som respektive skoladministratör beslutar om och delar ut. Inloggning krävs även för att kunna använda mallen för riskanalyser.

Till produktdatabasen

Produktregistret är endast tillgänglig från datorer inom kth.se-domänen.

Till sidans topp