Protokoll från Marknadsföring & kommunikation

Här publiceras minnesanteckningar från möten med CHEs grupp Marknadsföring och kommunikation som har till uppgift att koordinera CHEs arbete inom området.

Till sidans topp