Information om skolöversynen

Här publiceras löpande information om översynen av skolorganisationen

Besök KTHs internweb för övergripande information om skolorganisationen

2017-05-17

Den 14 juni kommer det hållas en öppen hearing med rektor, prorektor och sammankallande arbetsgrupp. Mer information finns på KTHs internweb

Hearing 14 juni kl 13 -14

2017-04-24

Presentationen som skolchef Mikael Lindström presenterade på dagens lunchmöt finns i länken nedan

Informationsmöte 24 april 2017 (pptx 254 kB)

2017-04-12

Mellan arbetsgruppens stormöten ska sex mindre kartläggningsgrupper ta fram underlag och lösningsförslag till arbetsgruppen inom följande områden:

1) Resursfördelning och strategiska satsningar
Mikael Lindström, Hans Hebert, Amelie Eriksson Karlström  

2) Ämnesorganisation
FR: Anna-Karin Tornberg
BIO: Patrick Norman, Afshin Ahmadian, Sophia Hober
CHE: Sara Naumann, Tore Brinck, Göran Lindbergh
STH: Sebastiaan Meijer, Matilda Larsson, Ola Eiken
Rektors rådgivare: Anders Johansson  

3) Verksamhetsstöd
Marja Mutikainen, Marie Larsson, Inger Åhlén  

4) Grundutbildning
Torbjörn Gräslund, Mats Jonsson, Mats Nilsson  

5) Forskarutbildning
Inger Odnev all Wallinder, Svein Kleiven, Per-Åke Nygren  

6) Fakultetsutveckling
Peter Nilsson, Sebastiaan Meijer, Mats Jonsson  

Studenternas referensgrupp
Representanter från alla tre skolor och alla utbildningsnivåer:

Louise Larsson, Matilda Carlqvist, Emmie Pohjanen, Tom Reichenbach, Jonathan Edin, Roberto Veragua, Ramiar Sadegh-Vaziri, Gabriella Norman, Mattias Fendukly, Mårten Cronander, Victor Strömbäck-Alvarez, Maria Jönsson  

2017-03-23

Campi har publicerat en artikel om arbetsgrupperna för omorganisationen för skolorna. Där kan man bland annat läsa vad Amelie Eriksson Karlström, skolchef för bioteknologi som leder gruppen där kemiskolan ingår i, säger.

Arbetsgrupper ser över skolorganisation

2017-03-01

För er som inte hade möjlighet att närvara vid vårt extra möte i K1 i fredags vill vi informera om att under förra veckan fick vi nedanstående beslut från KTHs rektor Sigbritt Karlsson.

Översyn av skolorganisationen

Artikel i Campi

Rektor förlänger samtliga skolchefers mandat tom 2017-12-31. Rektor vill starta en utredning av möjligheten för sammanslagning av skolor med målet att minska antalet skolor och nå en jämnare balans mellan grundutbildning och forskning inom skolorna. För vår del handlar det om en eventuell sammanslagning med skolan för teknik och hälsa, STH och skolan för Bioteknik BIO. Vidare skall sammanslagning av ICT, CSC och EES utredas. Övriga skolor lämnas oförändrade men ECEs organisation ska ses över.

Detta arbete skall starta nu under våren.

Vi kommer så fort vi vet mer fortsätta att hålla er informerade och delaktiga i det fortsatta arbetet via intranätet, den här sidanoch Kemibladet.

Till sidans topp