Infrastrukturgruppen CHE

Infrastrukturgruppen består av flera olika funktioner. Gruppens syfte är att effektivisera och samordna det administrativa stödet till skolans alla anställda. Stödet ser idag lite olika ut mellan skolans institutioner och avdelningar.

Ledningsstöd och stöd för centra

Vår servicefunktion ska omfatta alla anställda.  Målet är att vi ska undvika dubbeljobb men samtidigt se till att saker inte hamnar mellan stolarna. Det ser idag lite olika ut mellan de olika institutionerna/avdelningarna

Prefektstöd: genom beredning av ärenden, mötes­administration, information, samordning

Stöd centra: genom beredning av ärenden, mötesadministration, information, samordning

Stöd forskningsadministration: Vid större forskningsprojekt eller särskilda uppdrag där administrativt stöd behövs.

Kontaktpersoner

Lokaler och säkerhet

Daniel Tavast är infrastrukturansvarig och brandskyddsansvarig på CHE.

Kommunikation

Josefin Illergård är kommunikationsansvarig på CHE och arbetar med intern och extern kommunikation, i både digital och tryckt form. Josefin är redak­tör för nyhetsbrevet Kemibladet.

Mats Jansson är webbansvarig och ger tek­nisk support kring webb och anmäler till kurser i Polopoly.

Inköp

CHE-skolan följer KTH:s regelverk för inköp och upphandling. Upphandlingsansvarig för CHE är Daniel Tavast.

IT

IT-stöd på CHE finns enligt nedan.

Skolövergripande frågor
Raimund von der Emden

Fiber & Polymerteknologi
Kjell Agnekil och Karin Backström

Kemiteknik
Användarstöd: avdelningskontakt
Övriga frågor: Raimund von der Emden

Kemi
Programlicenser: Björn Dahlgren, Eric Tyrode (Origin)
Nätverk: Björn Dahlgren, Brian Timmer

IT-stödet på Kemi varierar från avdelning till avdelning. De som arbetar på Kemi, kan vända sig till sin avdelningschef för att få reda på vad som gäller.

Ingenjörspedagogiska avdelningen
Användarstöd WIKS: KTH IT-support
Programlicenser & nätverk (sladd): Raimund von der Emden
Övriga frågor: Mats Jansson

CHE utbildningskansli, ekonomi och HR
Användarstöd WIKS: KTH IT-support
Övriga frågor: Raimund von der Emden

Till sidans topp