Organisation och styrning

Styrdokument på KTH

Universitetsövergripande policyer, riktlinjer och anvisningar för KTH:s verksamhet.

CHE-skolans strategiska arbete

KTH:s Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i CHE-skolans utvecklingsplan 2013-2017.

CHE-skolans utvecklings- och handlingsplaner

CHE-skolans protokoll och beslut

Protokoll och beslut från skolans olika grupper

CHE-skolans rapporter och uppföljning

Planeringsförutsättningar, Budgetunderlag, Verksamhetsuppdrag, Delårsrapporter, Årsredovisningar och Uppföljningsrapporter.

Till sidans topp