FPT:s interna sidor

Infrastruktur

Personalfrågor: Inga Persson

IT-support och service: Karin Backström, Kjell Agnekil, fpt-support@kth.se

Instrument: Mikael HedenqvistRamiro Rojas

Kemikalier:  Bo Swensén, Ramiro Rojas (WWSC)

Passerkort och nycklar: Karin Backström, Mia Hjerten, Inga Persson,

Reseräkningar: Ann Ekqvist, postfack TR 58

Felanmälan lokaler

Alla fel som uppstår i våra lokaler – lukter, ventilation, belysning, värme mm måste rapporteras till Akademiska Hus.

Du kan felanmäla direkt till Akademiska huseller kontakta

Till sidans topp