Arbeta med kemikalier

Före start

Vid ventilationslarm eller dragskåpslarm

  • Avbryt försök
  • Ring Akademiska hus jourtelefon 020-55 20 00

En riskbedömning ska alltid göras när farliga kemiska ämnen ska hanteras. Du är skyldig att ta reda på de risker som är förknippade med de kemikalier du ska arbeta med. Läs de skyddsdatablad som finns i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Inloggning behövs inte för att komma åt produktregistret. Skyddsdatablad kan även erhållas direkt från leverantören av kemikalier.

I labbet

Använd labrock, glasögon och lämpliga handskar som passar de kemikalier du arbetar med. Märk de flaskor och kolvar du använder och skriv på vilka kemikalier de innehåller. Städa och plocka undan regelbundet.
Skolans Säkerhetsföreskrifter (docx 2,3 MB)  gäller förstås i alla lab på Skolan för Kemivetenskap.

Leverans av kemikalier

Det är viktigt att alla leveranser av kemikalier, speciellt brandfarlig vara, kommer till rätt adress och avsedd beställare. Se därför till att uppge rätt adress till leverantören och att all leverans tas emot av beställaren. Telefonavisering är nödvändig, uppge telefonnummer. Inga varor får lämnas i trapphus och hallar där mycket folk passerar.

Använd dig gärna av skolans godsmottagning vid beställning av kemikalier.

Avfallshantering

Ta hand om lösningsmedel och annat avfall. Avfallsrummet ligger i hus 17, plan 3, rum 370. Det är öppet mellan kl 10 - 11 på fredagar udda veckor.

Ingång Teknikringen 40, där hiss finns. Personal från SEKA finns på plats dessa tider. Det är inte möjligt att lämna avfall andra tider eftersom rummet är låst. Det är absolut förbjudet att ställa avfall i korridoren utanför rummet. När du lämnar in avfallet kommer det att vägas, registreras och sorteras för att uppfylla krav från SAKAB och de transportkrav som gäller. Allt som lämnas in måste vara märkt med innehåll, namn på inlämnare, avdelning och institution.

Till sidans topp