Utbildningskansliet CHE/BIO

Skolans utbildningsadministration är till stora delar samordnad med Skolan för bioteknik. Utbildningskansliet finns på Teknikringen 42, plan 4.

Det är vi som jobbar här:

Pelle Dalhammar, perda@kth.se, Funktionsansvarig, UA, för CHE och BIO och chef för skolans utbildningsadminstration som samordnas med skolan för Bioteknik. Handlägger antagning av masterstudenter. Handlägger examensärenden, tillgodoräknanden och avvikelser från utbildningsplan som t ex dispenser. Handlägger antagning till senare del. Ansvarar för administration av skolans "joint master programmes".

My Lönn, mylonn@kth.se, Studievägledare, CHE och BIO.
My arbetar med studievägledning av programstudenter på CHE och BIO. I arbetsuppgiftterna ingår rekrytering, information, vägledning vid val, examenshantering mm

Sara Sabrie, ssabrie@kth.se, Studievägledare, CHE och BIO. Sara arbetar med studievägledning av programstudenter på CHE och BIO, hon har där ett särskilt ansvar för Tekniskt basår. I arbetsuppgifterna ingår rekrytering, information, vägledning vid val, examenshantering mm

Marija Bogdanovic, marija2@kth.se, Internationell handläggare, CHE och BIO
Vår internationella handläggare tar hand om alla våra studenter som kommer från utlandet för att läsa på CHE och BIO. Marija administrerar också allt kring våra programstudenter som åker på utbytesstudier.

Maria Orgmets, orgmets@kth.se, Utbildningshandläggare, CHE och BIO
Arbetar som utbildningshandläggare med CHE och BIO utbildningsprogram. Samordnar lär- och timplaner och utbildningsplaner samt program- och kursinformation på webben. Tar hand om våra studenter som söker till senare del på program och jobbar också med våra inresande masterstudenter.

David Grenot, grenot@kth.se utbildningshandläggare, CHE o BIO
Handlägger tillgodoräknanden, arbetar med in- och utresande studenter.

Johanna Hagerman,  jhagerm@kth.se  Forskarutbildningshandläggare, CHE och BIO
Handläggare av forskarutbildningsärenden på CHE och BIO. Samordnar uppföljning av studieplaner. Handlägger ansökan till forskarstudier, lic- och disputationärenden samt examensarenden för lic- och dr-examen.

Nathalie Kvamme,  nkvamme@kth.se utbildningsadministratör.
Arbetar i CHE-skolans kursexpedition med försäljning av kursmaterial, registrering och rapportering i Ladok och tentamensadministration.

Alexandra Rudyk Kinannder, rudyk@kth.se, utbildningadministratör på CHE.
Nadiya är CHEs kontaktperson för schema. Arbetar med registrering i ladok och tentamensadministration samt i CHEs kursexpedition.

Utbildningskansliet leds av en gruppchef benämnd utbildningsadministrativt ansvarig (UA) underställd administrativ chef inom Skolan för kemivetenskap.

 • I ansvaret ligger att vara en samordnande länk utåt mot andra skolor, uppåt mot KTHs förvaltning och ledning, inåt mot den skolövergripande organisationen (i linjeorganisationen: skolchef och administrativ chef och på den akademiska sidan: GA och FA och nedåt: i skolorganisationen.
 • Ansvaret omfattar samtliga utbildningsnivåer: behörighetsgivande utbildning, grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • UA ansvarar för att det finns bemanning, rutiner och processer som garanterar korrekt handläggning av ärenden på samtliga utbildningsnivåer och därmed korrekt myndighetsutövning. Samsyn och till vissa delar delat ansvar med GA/FA beroende på hur delegationer mm ser ut.
 • UA ansvarar för att tidsplaner för verksamheten upprättas och följs
 • UA bör svara för kontinuitet vid byte av personer på akademiska poster inom utbildningsområdet.
 • UA skall också ansvara för att det finns grundläggande kunskap om de administrativa stödsystemen och ansvara för att rätt personer får behörighet i systemen.

Huvuduppgifter:

 • Studenträttsliga frågor
 • Studentrekrytering
 • Antagning
 • Mottagning
 • Uppföljning, program och individnivå, genomströmning, statistik
 • Information till studenter
 • Utbytesstudier
 • Examen
 • Programomgångar, Kursomgångar, schema
 • Kursadministration
Till sidans topp