Uppflyttning på termin

Kort beskrivning: Kansliet skapar en lokal plan i ladok. D.v.s talar om på vilka programterminer som det skall vara möjligt att registrera programstudenter på.
T ex: CBIOT ht-16 Term 3, CBIOT vt-16 Term 5, osv för alla program.
Kansliet kontollerar sedan uppflyttningskrav och gör uppflyttning. Inga uppflyttningskrav mellan ht-vt.

Relaterad rutin: PROGRAMOMGÅNG

Ansvarig funktion på kansliet: Studievägledare

Gäller för alla program: T-bas, CBIOT, (CKEMV), CTKEM, TIKED, TMMMM, TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM

 • Kansliet lägger in programplaner i Ladok för de programterminer som skall gälla kommande termin.
  När: april och oktober

Grundnivå

 • Kansliet kontrollerar att student har tillräckligt med poäng för att flyttas upp (enligt regelverket för uppflyttningsgränser)
  Från termin 2 till 3 krävs 45 hp
  Från termin 2 till 3 krävs 90 hp
  Om ja -> kansliet flyttar upp till ny termin
  Om nej -> student omregistreras på termin -> individuell studieplan upprättas
  När: efter tentamensperiod i juni
   
 • Om student ej avser att studera ansöker student om studieuppehåll. Beviljat studieuppehåll innebär platsgaranti
  Beslut: av PA/GA
   
 • Student som vill avbryta studier anmäler Avbrott. Görs på blankett anmälan för avbrott. Registreras i Ladok.
   
 • Om student är omregistrerad på termin sen tidigare skall student anmäla att man avser att återuppta studierna igen. Anmälan görs till kansliet.
  När: senast 15 maj resp 15 nov

Avancerad nivå:

Masterprogram åk 1 till 2. Kansliet kontrollerar att student har tillräckliga förkunskaper

Relaterad rutin: ANMÄLAN TILL KURS

Till sidans topp