Tentascanning

Elektronisk lagring av tentamen innebär att alla tentamina scannas före och efter rättning.

Scanning av tentamen görs två gånger först direkt efter tentamen innan rättningen och sedan direkt efter rättningen. Scanningen görs av Nadiya Rudyk och Nathalie Kvamme på utbildningskansli CHE.

 Tentascanning medför:

 • Service till student – tentan laddas upp på studentwebben under personliga menyn. Studenten får snabbt tillgång till sin tenta och slipper gå till expedition för att få ut sin tenta
 • Rättssäkerhet – tentor ska inte kunna tappas bort då vi tar en kopia/skannar tentan både före och efter rättning.
 • Enhetlig rutin på KTH.

Så här fungerar det:

 • Varje tentamen har ett försättsblad som är helt nödvändigt för att det ska kunna gå att skanna tentorna och tillgängliggöra tentorna på studentwebben under personliga menyn. Varje försättsblad är unikt och genereras från kursexpeditionen via Nadiya Rudyk.
   
 • Vid tvådelad tentamen skall båda delarna att ligga under ett och samma försättsblad.
   
 • Det är en viss fördröjning innan läraren kan börja rätta tentor efters avslutad tentamen eftersom de skall scannas innan de hämtas för rättning. En 8-13 tenta kan hämtas på expeditionen vid lunchtid påföljande dag. En tenta som slutar efter kl. 16 på eftermiddagen beräknas vara klar för rättning efter kl. 14 påföljande dag. Fördröjningen beror på rutiner kring scanningen som skall följas för att säkra kvalitet och rättsäkerhet.
   
 • FUNKA - när det gäller tentamen och omtentamen så bevakar Towe Breidenstein på universitetsförvaltningen tentamensanmälningslistorna på webben och ni lämnar tentamen via mejl till Towe. Hämtning efter tentamenstillfället sköts av expeditionen så att samtliga tentor kommer med vid skanningstillfället.
   
 • När läraren hämtar tentorna för rättning kommer de att ligga i plastfickor (en per student) i arkivboxar, ej i bokstavsordning.
   
 • De rättade tentorna och rättningsprotokollet skall lämnas tillbaka i samma box till expeditionen.
   
 •  Rättning av tentamen, införande av resultat i Ladok, signering av examinator och definitiv inläggning av resultat ska ske inom 3 arbetsveckor efter tentamenstillfället.
   
 • Skanningen omfattar inte kontrollskrivningar.

Om ni har några frågor kontakta gärna oss på kansliet

Nathalie Kvamme och Nadyia Rudyk kursexp@che.kth.se

Till sidans topp