Tentamensadminstration (och KS:ar)

Relaterade rutin: GENOMFÖRANDE AV KURS

Ansvarig funktion på kansliet: utbildningsadministratör

Långt före

 • Salar är bokade via schemaunderlag.
 • Bokning och hantering och arvode av tentavakter görs av kansliet.
 • Kansliet lägger upp tentatillfällen i systemet.

Kort före

 • Packa material till tentamen.
 • Dialog med lärare.
 • Kontakt med FUNKA vid behov.

På tentadagen

 • För tentamen: Samordna på plats tentavakter och material till respektive kurs och sal.
 • Efter tentamen: Samordna tentavakter och material.
 • Scanna gårdagens eftermiddagstentor.
 • Scanna dagens förmiddagstentor.

Dagen efter tenta

 • Lämna scannade tentor till lärare för rättning.

Efter tentamensperiod avslutad

 • Te emot rättade tentor.
 • Rapportera resultat.
 • Scanna rättade tentor.
 • Arkivera betygslistor.
 • Gallra tentorna.

Ansvarfördelning

 • Examinator ansvarig för själva examinationsgenomförandet.
  Ansvar: examinator
 • Utbildningskansliet ansvarar för att regler och rutiner följs.
   
Till sidans topp