Studievägledning

Alla studenter på alla nivåer (även forskarutbildning) skall erbjudas möjlighet till studievägledning

Relaterad rutin: INSKRIVNING

Ansvarig funktion på kansliet: studievägledning

För program: T-bas, CBIOT, (CKEMV), CTKEM, TIKED, TMMMM, TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM

 • Studievägledning har som uppgift att stödja student så att den har möjlighet att fatta välgrundade beslut om studieval (och yrkesval).
   
 • Studievägledning kan stödja PA och lärare (vilket är betydligt vanligare i grundskola och gymnasium) i arbetet kring att studenter skal få en så bra utbildning som möjligt. Speciellt i de fall studenter studerar med individuell studieplan eller har särskilda behov som t ex studenter med funktionsnedsättning.
   
 • Vägledning är en kontinuerlig process med individuella samtal, gruppvägledning och information.
   
 • Skall ha kunskap om utbildning och arbetsmarknad.
   
 • Kan stödja studenten i dess studieteknik.
   
 • Anordnar ev kurser i studieteknik.
   
 • Samarbete med FUNKA.

Stöd till funktionsnedsatta ges för att personen skall ges möjlighet att med stöd nå till den prestationsförmåga just den personen skulle haft om de inte haft funktionsnedsättning.
Jmf: glasögon

 • Samverkan studenthälsa
Till sidans topp