Schemaläggning

På den här sidan finns hjälp för CHE lärare i deras arbete med läs- och tentaschemaunderlag.

Schemaunderlag

Varje lärare själv lägger in sitt schema i databasen KOPPS.

Under uppgifterna studierektor lägger du in respektive PA. PA har ansvar för samordning av schema på inom respektive program.PA ansvarar även för att lägga kurser, på avanacerad nivå, i modulschema.

Här kan du läsa allt om rutiner för inlämning av schemaunderlag på KTHs gemensamma sida och där finns även lathundar för hur du fyller i schemaunderlag Lathund schemaunderlag

Schemafrågor: schema@admin.kth.se

Kontaktperson för CHE är Nadiya Rudyk kontakta gärna henne vid frågor.

Du loggar in i KOPPS med ditt vanliga KTH id och lösenord på sidan KOPPS inloggning

Om du inte har behörighet till KOPPS men har ansvar att lägga in schemaunderlag så skall du kontakta Pelle Dalhammar för behörighet.

När du lagt in och sparat ditt schemaunderlag i KOPPS ska du ändra status till "Godkänd" för kurser på grundnivå och till därför "klar för modulschema" för kurser på avancerad nivå. Klar för modulschema (pdf 211 kB)

Rektors beslut modulchema (pdf 57 kB)

Till sidans topp