Schema

Kort beskrivning: På avancerad nivå tillämpas ”modulschema”, ansvar PA. KTH ansvarar för schema men varje skola bör ha en kontaktperson. Schemaunderlag lämnas genom ett remissförfarande. Att lämna underlag till schema för en kurs är examinators ansvar.

Relaterade rutiner: KURSOMGÅNG + LÄSÅRSPLAN

Ansvarig funktion på kansliet: utbildningsadministratör kursadministration

Gäller program: T-bas, CBIOT, (CKEMV), CTKEM, TIKED, TMMMM, TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM
Gäller kurser: Alla K-kurser

 • KTH-schema meddelar tidpunkter när underlag skall läggas in i schemageneratorn via systemet KOPPS (i schemaapplikationen)
   
 • Kansliet/adm skickar ut till lärarna = examinatorerna. På skickas till alla lärare i basfinansieringssystemet samt till PA på TIKED och T-bas
   
 • Lärare=examinator fyller i sitt schemaunderlag. Förra årets schema ligger som default.
  kansli/adm är behjälplig om lärare behöver hjälp men PA ansvarar för akademiska frågor kring schema.
  När: december/januari för kommande ht och juni för kommande vt
   
 • Modulschema läggs för kurser på avancerad nivå. PA/motsvarande ansvarar för att lägga in kurserna i moduler.
   
 • Kansliet/adm kontrollerar att alla kurser lämnat schemaunderlag och påminner och hjälper till om det behövs. PA inblandad i olika utsträckning i detta.
   
 • Schemat kommer på remiss. Kansli/admin skickar till lärare och PA. Lärare granskar sin kurs och PA skall granska programnivå. Kansliet försöker också kontrollera.

Remiss och publicering:

Schema per 1 och 2 + tentor När: mars
Schema per 3 och 4 + tentor När: remiss 1 oktober, publiceras 1 november
Schema omtentaperioder När:

 • Viktigt att komma ihåg utgångna kurser och vilande kurser som skall fortsätta att tenteras parallellt med nya kurser
 • Kom ihåg K-kurser som ges för andra än CHE program
 • Kom ihåg BB-kurser som ges för andra än BIO program.
 • Kom igång specialare som Science without boarders som har separata schemaunderlag.

Relaterad rutin: GENOMFÖRANDE AV KURS

Till sidans topp