Registrering på kurs

Kortbeskrivning: KTH tillämpar WEB-registrering för kurser som läses för förstagången alltså ffg-registreringar och för kurser som går över flera terminer fo-registreringar.

Relaterade rutiner: KURSOMGÅNG + ANMÄLAN TILL KURS

Ansvarig funktion på kansliet: Utbildninghandläggare och utbildningsadministratör

Gäller för: alla K och BB kurser

 • VoS/UF öppnar kurserna i ladok som skall ha webregistrering. Alla KTH-kurser omfattas. Görs 2 ggr per år efter att kursomgångar skapats. Kansliet kan ta bort kurs i undantagsfall.
  När: dec och juni
   
 • Alla BB och alla K kurser har webregistrering och samma registreringsperiod gäller för alla kurser. Undantag projektkurser, kandidatexamensarbete och examensarbete på avancerad nivå.
  När: c.a 8 dagar strax innan och efter kursstart.
   
 • Kansliet informerar studenter och lärare om behov finns. All info finns också på webben och hanteras av VoS.
  När: strax innan respektive kursreg period öppnar
   
 • Studenter som missat att göra kursregistrering inom tillåten period skall kontakta ansvarig expedition. BIO: AlbaNova  CHE, kursexp tkr 42  och på motsvarande sätt kontakta respektive kursexpedition för matematikkurser osv.
   
 • Studenter som inte kan kursregistrera sig pga av att kursval saknas skall vända sig till sitt programs studievägledare: för CHE o BIO på kansli CHE/BIO. För studenter på andra skolors program gäller deras studievägledare.
   
 • Student som avbryter kurs skall meddela det och kursexpedition lägger in tidigt respektive sent avbrott.

Omregistrering på kurs

 • Kan inte göras på webben. Hanteras av kursexpedition.
Till sidans topp