Publicering av examensarbeten i DiVA

Inför publicering på DiVA

Kursexpedition CHE ombesörjer inläggning av uppgifter i databasen Diva. För att kunna göra det behöver expeditionen följande:

 1. Examensarbetet skall efter godkännande skickas per e-post till expeditionen i form av en pdf-fil.

 2. Studenten måste godkänna att examensarbetet publiceras. Det görs genom att ett undertecknat "Agreement for publication" skickas till expeditionen antingen i pappersform eller inscannad.

  Utöver rapporten behövs vi följande uppgifter för att kunna lägga in i DiVA:

 3. Ett abstract. Skickas lämpligtvis som en word-fil. Skriv gärna examensarbetets titel högst upp på sidan
  .
 4. Dessutom behövs 5 sökord. Det går bra att skriva dessa sökord i samma word-fil som abstracten

 5. I Diva skall också ämneskategori läggas in så det måste anges till expeitionen.

 6. Till sist så vill vi påminna om att en papperskopia för arkivering av examensarbetet alltid skall lämnas till expeditionen.
   

Vid frågor kontakta gärna expeditionen.

Till sidans topp