Mottagning

Relaterad rutin: ANTAGNA STUDENTER

Ansvarig funktion på kansliet: Studievägledning

För program: T-bas, CBIOT, (CKEMV), CTKEM, TIKED, TMMMM, TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM och TMKLM

Syfte med mottagningen:

 • Student skall känna sig välkommen och
 • Student ska känna sig bekräftat i sitt val av utbildning
 • Student ska få ett kontaktnät av äldre studenter
 • Student skall lära känna sina studiekamrater
 • Student ska få information om programmet och inspiration av vad som väntar
 • Glimt av forskning på skolan
 • Glimt av arbetslivet efter
 • Prepkurs/repetition för att komma igång med studierna
 • Kansliet ansvarar för genomförande av mottagning (samverkan sektion och PA)
   
 • Planering inför nästa mottagning
  När: uppstartsmöte i oktober
   
 • Planerar tillsammans med ansvariga studenter och gärna PA
   
 • Mottagningsinternat gemensamt KTH och alla skolor
  När: februari
   
 • Eget mottagningskick-off med sektionsansvariga för mottagning
  När: maj och aug
   
 • Genomförande av mottagning
  När: civing och hing två veckor före inskrivning
  master 2 dagar delvis gemensamt med ISO (vad gäller internationella masterstudenter)
   
 • Utvärdering av mottagning
  När: sep/okt

Relaterad rutin: INSKRIVNING

Till sidans topp