Krishantering studentärende

Krishantering skall följas KTHs rutiner och de riktlinjer som finns för Skolan för Kemivetenskap

Ansvarig för krishantering och säkerhet är: skolchef Mikael Lindström. Övriga med uttalade ansvarsfunktioner är Administrativ chef Marie Larson och HR-ansvarig Helene Hedin

Ansvarig för att rutinerna följs för studentärenden är UA Pelle Dalhammar i samverkan med skolans ansvariga.

KTH Larm och krishantering

Till sidans topp