Inskrivning program grundläggande nivå

Inskrivningen är obligatorisk och skall göras för alla studenter på våra program.

Relaterade rutiner: ANTAGNING + PROGRAMOMGÅNG + MOTTAGNING

Ansvarig funktion på kansliet: studievägledare
Gäller för följande program: CBIOT, T-Bas, CTKEM, TIKED

 • Inskrivning sker första dagen på hösterminen
   
 • Inskrivning är obligatorisk
   
 • Detta görs på inskrivningen
  - kansliet tar fram underlag för inskrivning ur ladok
  - student visar legitimation. Inskrivning sker i sedan genom att kansliet registrerar studenten i ladok på term 1 på respektive program
  - Studenter får kvittera ut inpasseringskort
  - Studenterna fotograferas
  - Genomgång av ”rättigheter och skyldigheter”
  - Student signerar blanketten ”ansvarsförbindelse
   
 • Säkerhetsinformation 

Relaterad rutin: ANTAGNING PÅ KURS

Till sidans topp