Inskrivning program avancerad nivå

Relaterade rutiner: ANTAGNING  + PROGRAMOMGÅNG + MOTTAGNING

Ansvarig funktion på kansliet: handläggare / studievägledare
Sju (eller sex) masterprogram: TMMMM, TMMMM (pol), TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM, TMTLM

Kansliet tar hand om inskrivningen:

  • Inskrivning sker första dagen på hösterminen (eller någon av dagarna innan terminstart). Gemensam inskrivning alla CHE o BIO program. TMTLM egen.
     
  • Inskrivning är obligatorisk
     
  • Detta görs på inskrivningen:

- kansliet tar fram underlag för inskrivning ur ladok

- student visar legitimation. Inskrivning sker i sedan genom att kansliet registrerar studenten i ladok på term 1 på respektive program

- Studenter får kvittera ut inpasseringskort

- Studenterna fotograferas

- Genomgång av ”rättigheter och skyldigheter”

- Student signerar blanketten ”ansvarsförbindelse
 

  • Säkerhetsinformation,

Programansvarig master tar hand om:

  • Programinformation, görs av respektive PA programvis
  • Säkerhetsinformation lab, gemensam alla program, görs av labansvarig CHE eller annan utsedd lärare.


 Relaterad rutin: ANTAGNING TILL KURS

Till sidans topp