Individuell studieplan

Relaterade rutiner: TERMINSUPPFLYTTNING + ANTAGNING SENARE DEL

Ansvarig funktion på kansliet: studievägledning

Syfte:

 • En väl genomtänkt individuell studieplan ger studenten en tydlig bild av studierna och dess omfattning.
 • Planen skall tydliggöra studierna för kansliet och för PA/GA.

Mål:

 • Effektiv utbildning för student och den som ger utbildning PA/GA.

När upprättas individuell studieplan:

 • Individuell studieplan upprättas när student ansöker om eller är tvungen att frångå ordinarie studieplan, exempel nedan
  - Kan inte läsa heltid pga sjukdom eller dylikt
  - har en uppnått krav för att flyttas upp till nästa årskurs eller ej behörig för kurser
  - antagning till senare del och har kurser tgr
  - reser på utbyte

Generell procedur för individuell studieplan när man frångår utbildningsplan:

 • Student lämnar in en ansökan om individuell studieplan som skall innehålla samtliga kurer som den avser att läsa för den period man enats om. Kan vara termin, läsår eller fram till tänkt examen. Planen lämnas till utbildningskansliet.
  Beslut: PA eller GA
 • För t ex studieplanen för de som ej uppfyllt uppflyttningskrav skall studieplanen innehålla samtliga restkurser och kan innehålla kurser från höger årskurer där man uppfyller förkunskapskrav.
  Beslut: PA eller GA

Relaterad rutin: ANTAGNING TILL KURS

Till sidans topp