Genomförande av kurs

Relaterade rutiner: KURSOMGÅNG + SCHEMA + ANMÄLAN KURS + REGISTRERING PÅ KURS

Ansvarig: Examinator och lärare
Ansvarig funktion på kansliet: utbildningsadministratör kursadministration

 • Examinator och övrig bemanning
   
 • Budget
   
 • Uppstart
   
 • Kursmaterial; Kurs-PM mm
   
 • Plattformar Bilda och Social
   
 • Under kurs – studentdialog via kursnämnd?
   
 • Examination
   
 • Utvärdering

Relaterad rutin: TENTAMENSHANTERING

Till sidans topp