Genomföra programomgång

Men programomgång menas genomförande av ett program, från början till slut, för en given period.

Ansvarig funktion på kansliet: utbildningshandsläggare

Gäller programmen: : TMMMM, TMMMM (pol), TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM, TMTLM, CBIOT, T-Bas, CTKEM, TIKED

 • Kansliet förbereder programomgång i KOPPS, LADOK och möjliggör antagning.
   
 • Vid förändrat programutbud gäller när man vill inrätta nytt program, själv eller ihop med annat lärosäte:
  - skolan lämnar förslag på nytt program. Handläggs av UA
  - förslaget bereds i utbildningsutskottet
  - rektor fattar beslut
  Beslut: skolchef
   
 • Vid avveckling gäller:
  - ansökan om avveckling lämnas in av skolan eller initieras av rektor. Handläggs av UA
  -plan för avveckling av studenter och kurser skall lämnas in
  Beslut: skolchef
   
 • Inför genomförande av programomgång ser kansliet tillsammans med respektive PA och ev GA över om det är några förändringar som skall göras i utbildningsplanens text och om det skett några förändringar i kurslistan inför att den nya kullens programomgång skall ges. Innevarande år är default för kommande år.
  Planen skall innehålla:
  - Mål för utbildning
  - utbildningens innehåll
  - utbildningens genomförande
  - kurslista (om inte alla kurser är inrättade i ladok skall de ändå listas i KOPPS)
   
 • Utbildningsplan läggs in i Kopps och kansliet bereder beslut i W3D3.
  När: september för kommande läsår
  Beslut: Skolchef
   
 • Sen skall en Läsårsplan f.d. kallat läro-timplan göras. Förra läsårets är default, kända förändringar förs in av kansliet i samråd med PA

Utbildningsplan görs för varje kull och gäller för hela kullens utbildning: alltså en utbildningsplan för antagna CBIOT ht-13. Och en för antagna CBIOT ht- 14 osv
Läsårsplan görs som namnet anger läsårsvis och gäller bara för det aktuella läsåret:

T ex för lå 16/17 görs följande på Teknisk kemi:

 • CTEKM åk 1 (den gäller då för åk 1 för antagna kull ht-16 med utbildningsplan 2015)
 • CTKEM åk2 (den gäller då för åk 2 för antagna kull ht-15 med utbildningsplan 2014)
 • CTKEM åk 3 (den gäller då för åk 3 för antagna kull ht-14 med utbildningsplan 2013)

Relaterad rutin: GENOMFÖRA KURSOMGÅNG

Till sidans topp