Examen

KTH:s utbildningsprogram ska utformas så att den studerande efter genomgånget utbildningsprogram uppfyller såväl de nationella examenskraven som de examenskrav som ställs i den lokala examensföreskriften för därför avsedd examen.
Om en examen baseras på ett utbildningsprogram anges detta i examensbevisens textdel.
Kansliet granskar examen och skickar sedan till KTH-AUA för utfärdande av examensbevis.

Ansvarig funktion på kansliet: Utbildningshandläggare och studievägledare

 • Student som är antagen efter 1 juli 2007 eller har beviljats övergång till 2007 års examensordning ansöker om examen via webbtjänsten i personliga menyn. 
   
 • Du som är antagen före 1 juli 2007 och är programstudent på KTH ansöker om examen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om examen”.  
   
 • Kansliet granskar examen utifrån utbildningsplan och kurslista för aktuell kull (antagningsår).
   
 • Administrerar ansökan i ladok.
   
 • Bereds och handäggs av kansliet
  Beslut: GA alt. delegerat till PA för vissa program.

Examen som våra programstudenter ansöker om:

 • kandidatexamen
 • masterexamen
 • Kandidat + master = civilingenjör, programmärkt
 • Högskoleingenjör

Student kan ansöka om alla KTHs examina och prövas.

Utmaning:

30 juni 2015 utgick 1993 års examensordning. Dvs de som antagits 2006 och tidigare kan inte få examen på sitt program.

Särskilda rutiner har tagits fram för det. I första hand uppmanas studenter att ansöka om ”lägre” examen som de redan uppfyller krav på t ex kandidatexamen eller högskoleexamen.

Till sidans topp