Diskriminering och trakasserier

Kort beskrivning: Arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att se till att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen eller på utbildningen.

Kontaktperson grundutbildning: CHE Studievägledare My Lönn och BIO Studievägledare Sara Sabrie
Ansvarig för att handläggning följer rutinerna: UA Pelle Dalhammar

Om vi som arbetsgivare (någon i chefsposition) eller personal på utbildningen får reda på att någon anser sig utsatt för trakasserier är det vår skyldighet att utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem. Med arbetsgivare menas någon i chefsposition och med utbildningsanordnare menas personal på utbildningen. Det innebär att så fort någon i personalen på utbildningen eller någon i chefsposition på arbetsplatsen får reda på att någon känner sig trakasserad startar utredningsskyldigheten.

Hur utredningen ska gå till

 • de ansvariga ska så snabbt och diskret som möjligt ta reda på vad som har hänt, till exempel genom att tala med de inblandade och eventuella vittnena.
 • de ansvariga ska informera de inblandade om pågående utredning och vilka åtgärder som ska vidtas.
 • de ansvariga ska genom utredningen försöka skapa sig en egen bild av vad som har inträffat.

Till dig som tar emot en anmälan

 • Klargör din egen roll och informera om vilka ytterligare personer som du ev. kommer att kontakta eller lämna över ärendet till för utredning. Ha en objektiv och lösningsfokuserad hållning i samtalet och behandla den utsatte/ anmälaren med respekt. Dokumentera skriftligt.
   
 • Se till att ärendet hamnar hos rätt funktion i din organisation och försäkra dig om att ärendet utreds.
  Medarbetarerärende: HR-ansvarig
  Studentärende: Studievägledare
   
 • Informera om att det finns råd- och stödfunktioner. Företags- respektive studenthälsan, de fackliga organisationerna och studentkåren
Till sidans topp