Disciplinärenden

Kort beskrivning: När en student på KTH bryter mot reglerna skall detta anmälas till rektor och det skapas ett så kallat disciplinärende. Oftast handlar disciplinärenden om studenter som misstänks för att ha fuskat, plagierat eller vilselett i samband med examination. Det kan också handla om störande beteende, diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

Ansvarig funktion på kansliet: UA

Disciplinärendeansvariga: Anja Persson BIO Sara Naumann CHE

Handläggning hos disciplinnämnden

  • Anmälan inkommer och utreds
     
  • Disciplinär åtgärd

Vad innebär det att bli varnad eller avstängd och vad händer efter att jag blir varnad eller avstängd?

  • Blir man avstängd från KTH innebär det att man inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid KTH under den tid man är avstängd (se rektors beslut). Man blir alltså enbart avstängd från KTH och kan fortfarande bedriva studier vid andra högskolor. Studenten får vistas i KTHs lokaler i samma mån som allmänheten.
     
  • Om CHE o BIO student är föremål för disciplinär åtgärd kommer detta att meddelas UA som meddelar berörd lärare och kanslipersonal.
Till sidans topp