Antagning till senare del av utbildning

Den som påbörjat ett grundutbildningsprogram på någon annan högskola eller universitet men vill byta till ett program på KTH kan söka till senare del av program. Att söka till senare del av program innebär att man inte söker till årskurs ett, utan till en högre årskurs. Även den som redan är student på KTH, men vill byta till ett annat program, har möjlighet att söka. Om det finns lediga platser på sökt program görs en bedömning av de studieresultat som student har uppnått under sina tidigare studier på universitet/högskola.

Relaterad rutin: PROGRAMOMGÅNG

Ansvarig funktion på kansliet: Utbildningshandläggare

För vilka program: tre program har antagning senare del: CBIOT, CTKEM, TIKED

 • Kansliet meddelar vilka program som skall ha öppet för senare del samt anger kontaktperson till UF
  När: c:a  februari
   
 • Anmälan är öppen på antagning .se
  När: 16 mars-15 april
   
 • Sista kompletteringsplan för att skicka in kursplaner (gäller ej KTH studneter)
  När: början på maj
   
 • Antagningen- KTH bedömer grundläggande  behörighet och särskild behörighet till åk 1
  När: senare halvan maj
   
 • Sista kompletteringsdag av meriter för pågående studier under vt-16
  När: mitten juni
   
 • Kansliet handlägger och bedömer särskild behörighet och meritvärdering läggs i NyA
  När: mitten juni
  Beslut: Civing och hing PA
   
 • Kansliet skickar antagningstal till för urval 1 och urval 2 till KTH-antagning
  När: början av juli
   
 • Antagningsbesked urval 1 skickas ut av centrala KTH
  När: början av juli
   
 • Sista svarsdag för antagna och reserver
  När:  slutet av juli
   
 • Antagningsbesked urval 1 skickas ut av centrala KTH
  När:  början av augusti

Relaterade rutiner: INSKRIVNING + MOTTAGNING +TILLGODRÄKNANDE + ANTAGNING KURS

Till sidans topp