Antagning av externa studenter till masterprogram

Denna rutin gäller externa studenter som söker till ett masterprogram. Civilingenjörer söker ett omappat masterprogram hanteras också i denna rutin.

Relaterad rutin: PROGRAMOMGÅNG

Ansvarig funktion på kansliet: Utbildningshandläggare

Gäller för de sju masterprogrammen (TMMMM, TMMMM (pol), TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM, TMTLM)

 • Kansliet meddelar vilka CHE o BIO program som är sökbara. Ofta default från förra året, annars har ett aktivt beslut tagit att nyinrätta alternativ avveckla program.
  Beslutas när programutbud för nästa år beslutas (avveckling, nyinrättande) skolchef.
   
 • Kansliet ansvarar för att CHE o BIOs program är sökbara, ansvarar för att informationstexter är uppdaterade.
  Input på vissa av texterna av PA
   
 • Studenter ansöker i universityadmission.se
  När: 15/10-15/1
   
 • Ansökningar + alla bilagor scannas in. Allmän behörighet granskas av KTH-antagning.
   
 • Kansliet håller ihop processen för att granska särskild behörighet i NyA. Processen ser något olika ut beroende på. Kansliet granskar och bereder till beslut i några fall gör PA mycket själv.
  När: Mars
  Beslut särskilt behörighet PA
   
 • Meritvärdering och stipendienominering
  När: Mars
  Görs av PA Stöd av kansliet
   
 • Bedömning av särskilt behörighet och meritvärdering läggs in i NyA
  När: klart 15 mars
   
 • Antagningstal skall lämnas till UF
  När: februari
  Beslut GA
   
 • Studenterna antas och får antagningsbesked, sker via centrala KTH
  När: maj
   
 • Kansliet meddelar om vi vill ha öppet för sen antagning
  Input från PA/GA
   
 • Eventuellt sena ansökningar behandlas som ovan.
   
 • Kansliet ansvarar i samarbete med ISO (international student office) för ett antal aktiviteter för att behålla de studenter som antagits.
  - skickar ett antal välkomstbrev
  - ”call-up” week vi fixar och betalar äldre masterstudenter som ringer upp de antagna
  När: april

Relaterade rutiner: INSKRIVNING  + MOTTAGNING  + ANTAGNING KURS

Till sidans topp