Antagning av civilingenjör på masterprogram

Denna rutin gäller studenter som läser civilingenjörsprogram på KTH och som söker till ett mappat masterprogram. Civilingenjörer söker ett mappat masterprogram, info finns i utbildningsplanen för resp. kull.

Relaterad rutin: PROGRAMOMGÅNG

Ansvarig funktion på kansliet: utbildningshandläggare

För vilka program:  Till fem masterprogram (TMMMM, TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM)
Från fyra civilingenjörsprogram (CKEMV/CTKEM, CBIOT, CMATD,CENMT)

 • Kansliet lämnar underlag till UF- antagningsenhet vilka masterprogram som är mappade mot respektive civilingenjörsprogram.
  När: Mars
  Beslutas i utbildningsplan för aktuell kull (antagningstermin) Skolchef
   
 • Kansliet lämnar underlag till UF-antagningsenhet om några särskilda behörighetskrav skall gälla. .
  När: Mars
  Beslutas i utbildningsplan (skolchef)
   
 • Student ansöker via universityadmission.se
  När: 1-15 maj
   
 • KTH-antagning gör behörighetsbedömning, allmän och särskilt behörighet, enligt KTHs antagningsordning och programmets behörighetskrav.
  När: c:a 15 maj – 15 juni
   
 • Efter att KTH-antagning granskat skall kansliet/skolan granska de som inte bedömts behöriga. Handläggs och bereds av kansliet. (handlar t ex om att någon student bytt från CBIOT till CTKEM så att kurser är felmärkta)
  När:c:a 20 juni-31 juli
  Handläggs och bereds av kansliet ev behövs konsultation med PA/GA
   
 • Studenten antas i LADOK av KTH- AUA
Till sidans topp