Anta till utbytesstudier

Kort beskrivning: KTH har tre avtalsmodeller. (a) Avtal inom ramen för EU:s utbildningsprogram Sokrates/Erasmus. (b) Bilaterala avtal rörande studentutbyte utanför EU/EEA-sfären. (c) Avtal om två examina.

Relaterad rutin: AVTAL

Ansvarig funktion på kansliet: internationell handläggare

Vilka program: Sju program möjliggör utbytestudier: CBIOT, (CKEMV), CTKEM, TIKED, TMMMM, TMVTM, TKEMM, TIMBM, TMBIM

 • Kansliet vägleder student i att hitta utbytesalternativ
 • Student skall själv ta reda på vilket partneruniversitet som passar genom att:
  - ta del av CHE o BIO skolans information
  - besöka KTH-gemensamma KTH Global som äger rum i oktober varje år. Där deltar även ett antal partneruniversitet.
  - läsa tidigare studenters reseberättelser
  - besöka universitetens webplatser
  - kontrollera att universitet har kurser inom rätt ämnesområde så att utbildning/kurser kan tillgodoräknas i KTH-examen
  - förbered språk, genom att ev läsa språkkurs inom valfria poäng
  När: Före ansökan
   
 • Student gör ansökan i mobility on line
  När: 15 december för kommande läsår
   
 • Behörighetskontroll och uträkning av viktat medelbetyg görs av kansliet.
   
 • Kansliet tillsammans med UF/KIR och övriga skolor tilldelar platser vid ett urvalsmöte.
  När: januari för kommande läsår
   
 • Studieplan skall upprättas. Studenten skall göra en studieplan för utbytessåret med stöd av kansliet och PA. Skall innehålla kurserna som skall läsas vid utbytesuniversitet och som ska tgr vid hemkomst
  Beslut: PA
   
 • Studenten ansöker till utbytesuniversitet som man blivit nominerad till. Kansliet bistår med intyg mm. Kansliet ansvarar för Learning agreement.
  När: april-maj
   
 • Registrering på utbyte, på det programmet på läser.
   
 • Hantering av resebidrag.
  Beslut: UA eller GA
   
 • Specialare CHUST = praktik i USA sektion + GA på CHE o BIO ansvarig. Kansliet handlägger en del kring det.

Relaterad rutin: TILLGODORÄKNANDE AV KURS

Till sidans topp