Anmälan kurs

Kortbeskrivning: Student anmäler sig till kurs på program via ”mina sidor” via en KTH-gemensam process som kallas AKP (Anmälan till kurs på program). KTH-antagning ansvarig för ”systemet”

Relaterad rutin: KURSOMGÅNG + PROGRAMOMGÅNG

Ansvarig funktion på kansliet: utbildningshandläggare
Gäller för följande kurser: alla K och BB kurser

 • Beredning: Kansliet enas med KTH-antagning (VoS) och övriga skolor om vilka gemensamma rutiner & förutsättningar som skall gälla för terminens AKP
  När: c:a feb för ht och sep för vt
   
 • Kansliet anmäler vilka kurser och studentgrupper som skall ingå i terminens AKP.
  När: c:a feb för ht och sep för vt
   
 • Kansliet gör lokala planer i ladok. + ev andra förberedelser i KOPPS.  
  När: c.a april för ht resp. oktober för vt
   
 • Öppen för anmälan för studenter.
  När: 1-15 maj och 1-15 november
   
 • Antagning-KTH hantererar ansökningarna och ”kursvalen” importeras till Ladok.
  När: juni för ht resp. dec för vt

INGÅR EJ I AKP

Exjobb på grund och avancerad nivå (hanteras via pappersblankett till utbildningskansli)
Antagna till term 1 (hanteras av studeivägledning)
T-bas (hanteras av studievägledare)
Inresande utbytesstudenter (hanteras av internationell handläggare)
De som går om en kurs (hanteras av studievägledning)

Relateras rutin: REGISTRERING PÅ KURS
 

Till sidans topp