Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet är ett slags examensarbete som man numera gör i gymnasiet, utan det får eleverna inte gymnasieexamen. Det är dock ingen kurs utan det bedöms med Godkänt/Icke godkänt. Gymnasiearbetet sker för det mesta i åk 3, eleven gör ett självständigt arbete på 100p (100 arbetstimmar för eleven) där syfte, frågeställning, metod och resultat ska ingå. Eleven har en handledare från sin skola som sätter betyget i slutet av kursen.

Det du som forskare kan förväntas hjälpa till med är allt ifrån att svara på frågor, tillhandahålla litteratur, ställa upp på intervju, ordna studiebesök och kanske ställa upp med laborationstillfällen. Du kommer dock aldrig att handleda arbetet eller sätta betyg. Möjligen kan du bli tillfrågad om du kan vara medbedömare.

Som bihandledare kan du få bidrag på 5000 kr i arbetstidsersättning. För att få ersättning fyller man i blanketten (docx 49 kB) och följer instruktionerna

Hur kan man som bihandledare lägga upp handledningen av ett gymnasiearbete

Det kan vara svårt att säga något generellt om upplägget för ett gymnasiearbete, det varierar från projekt till projekt. Som bihandledare har du stor möjlighet att själv styra upp det så att det passar dig. Det vanliga är att man träffar eleverna ett par gånger under några månader och att eleverna ska ha gjort merparten av arbetet på egen hand mellan träffarna. Handledningen kan vara av experimentell såväl som mer teoretisk karaktär.

Ett exempel på upplägg kan vara:

  • Eleverna etablerar kontakt via mejl och undrar ifall du har möjlighet att hjälpa dem med ett visst projekt inom eller anknutet ditt ämne. Du ger dem tips och skickar kanske grundläggande artikel över området, gärna på engelska.
  • Besök 1 på KTH: Ge eleverna en kort introduktion till ämnet. Gå igenom forskningsmetodik och experimentuppställning.
  • Eleverna definierar frågeställning och skriver metoddel inför nästa besök. Hjälp dem att definiera en tydlig frågeställning så att de begränsar sig till vad som är rimligt att hinna med.
  • Besök 2: Eventuellt experimenterande på KTH, t ex på höstlovet.
  • Läs igenom slutrapporten och ge synpunkter. Rapporten skrivs av eleverna i samråd med läraren på gymnasieskolan. Läraren bedömer och betygssätter men kan rådfråga bihandledaren.
Till sidans topp