Översikt av rutiner

På dessa sidor finns en sammanställning av rutinerna som är kopplade till utbildning på grund- och avancerad nivå. Rutinerna är skapade utifrån de två övergripande processerna: Students väg genom program/utbildning och genomförande av utbildning dvs genomföra kurs- och programomgång.

Till sidans topp