Kursexpedition

Kursexpedition för CHE- skolans alla kurser är en del av utbildningskansliet och finns på Teknikringen 42 entréplan.

Öppettider

Måndag 10.00–11.30 och 12.30–15.00

Tisdag - torsdag 12.30–15.00

Fredagar stängt

Kontakt

Telefon: 790 8757

e-post: kursexp@che.kth.se

Expeditionen bemannas av

Natalie Kvamme

Alexandra Rudyk Kinnander

Expeditionens verksamhet

Ladok

  • Ansvar för alla kursregistrering på CHE kurser, grund och avancerad nivå. Kursregistreringslistor skickas till kursansvarig lärare strax innan kursstart.

  • Ansvar för all resultatrapportering på alla CHE kurser, grund och avancerad nivå. Rapporterar momentresultat och slutbetyg på kurser, exjobb och projekt. Rapporteringsunderlag skickas till lärare. Om du vill rapportera ett moment men inte fått rapporteringsunderlag är du välkommen att höra av dig till kursexpeditionen. Det är mycket viktigt att det är underlagen ur Ladok som används vid rapportering så att samtliga uppgifter som behövs finns med.

  • Viss rapportering på forskarnivå CHE.

Tentamen och prov

  • Ansvar för tentaanmälansystemet.

  • Ansvar för förmedling funkastudenter.

  • Ansvar genomförande tentamenstillfälle (och KS). Hanterar anmälningslistor till tentorna, bokar tentavakter för schemalagda tentor på CHE.Ställer i ordning materal till tentor med centralt bokade salar samt tar emot kopierade och buntade tentor samt övrigt material som ska skickas med tentavakterna

  • Ansvar scanning av tentor före och efter rättning.

Divapublicering

  • Inläggning i examensarbeten publikationssystemet DiVA.

Försäljning av kursmaterial

Materialet skall lämnas tryckt och buntat till expeditionen. .

Arkivering

Dokumenthantering och arkivering, listor, exjobb, kurs PM, tentor

Checklistor

Kontroll inför bokslut: kontroll inför bokslut (pdf 34 kB)

Till sidans topp