GRU-ledning

Mats Jonsson, Grundutbildningsansvarig (GA)

Har det övergripande kvalitetsansvaret för skolans grundutbildning. Detta innebär bl a:

Inspirera och stötta lärarkollegiet. Samverka med övriga KTHs skolor. Driva den strategiska diskussionen på skolan när det gäller kurser och program i enlighet med skolans och KTHs utvecklinsplaner.Jobba systematiskt i koordination med övriga funktioner inom gru (akademiska och administration)och skolans ledning för ett effektivt utnyttjande av skolans resurser.

 • att lämna förslag på bemanningsplan för GRU-verksamheten
 • att säkerställa att kursbudgetar upprättas och följa upp att verksamheten planeras och drivs inom planerad budget
 • leda arbetet med utvecklingen av programmen och pedagogisk förnyelse.
 • ansvara för samverkan med andra utbildningsprogram

Sara Naumann, Programansvarig, PA, Kemiteknik 180 hp

Sara är programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik. Det innebär att hon bl a ansvarar för:

 • det löpande arbetet med programmet
 • att verksamheten bedrivs inom ramarna för befintlig budget
 • program- och kursutveckling inom programmet

Henrik Kusar, Programansvarig, PA, Teknisk kemi och Kemivetenskap 300 hp

Henrik är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Kemivetenskap 300 hp och Teknisk kemi 300 hp. Det innebär att han ansvarar för:

I uppdraget ingår:
Utformning av program:

 • Utbildningsplan för kull och läsår
 • Läsårsplan och timplan (LoT)/kull och läsår
 • Schemasamordning och schemaremiss

Uppföljning och kvalitetssamordning

 • Uppföljning av kursanalyser och enkäter
 • Kontroll och samordning av kursinnehåll
 • Genomströmning och examination

Programekonomi

 • Allokering av programresurser

Pelle Dalhammar, Ubildningsfunktionsansvarig CHE och BIO

Pelle är ubildningsfunktionsansvarig BIO och CHE och därmed ansvarig för utbildningsenheten. Ansvarig för frågor som rör utbildningsadministration och ansvarar därmed för att det finns bemanning, rutiner och processer som garanterar korrekt handläggning av ärenden inom utbildningsadministrationen på samtliga utbildningsnivåer och därmed korrekt myndighetsutövning.Ledamot i skolornas respektive GRU-ledningar. Deltar i KTHs centrala nätverk för utbildningsfunktionsansvariga och i KTH-gemensamma projekt.

Programansvariga för masterprogrammen

Till sidans topp