Doktorandkurser

Doktorandkurser som går HT-17

Följande doktorandkurser kommer att ges under höstterminen 2017:

Coursecode: Name: Credits: Period:
3B5436 Molecular Structure and Dynamics by NMR Spectroscopy 7,5 hp P1 (17 sept)
4H5405 Corrosion science 7,5 hp P1 (17sept)
KE3140 Applied Electrochemistry (Read along with KE2110) 7,5 hp P1
KD3230 Surfaces Colloids and Soft Matter 7,5 hp P2
KA3030 Research Ethics 2,0 hp P2
KD3370 Surfactant self-assembly in bulk and at interfaces 3,0 hp P1 (11/9-21/9)
KD3300 Nanostructured materials 6,0 hp P2
3C5701 Transport Phenomena 9,0 hp P1 (september)
KD3390 Physical Methods in Surface and Material Characterisation 3,0 hp P2 (24-26 October)
KF3420 Synchrotron Characterization Methods in Fibre and Polymer Technology, Theory 2,0 hp P1 (week 36)
KF3430 Synchrotron Characterization Methods in Fibre and Polymer Technology, Practice 3,0 hp P2 (week 43)

Kurser på forskningsnivå

Kemivetenskap

Kemi

Kemiteknik

Fiber- och polymerteknologi

Övriga doktorandkurser på KTH

Till sidans topp