CSC processen

Process för CSC doktorander vid CHE. Skolans forskarutbildningansvarig är tillsammans med de tre prefekterna på kemi, kemiteknik och fiber- och polymerteknologi ansvariga.

KTH-CSC Position Announcement
Position announcment (pdf 60 kB)
 

KTH-CSC Application Procedure
Application procedure (pdf 91 kB)

Till sidans topp